Misyonumuz

Derneğimiz; Lenfödem tanı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar arasında farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmayı ve hastalık gelişmeden ya da gelişmiş olan hastalarda ilerlemeden gerekli tedavileri en iyi şekilde uygulanmasını sağlayarak, bireylerin yaşam kalitelerini mümkün olduğunca yükseltmeyi, bu konuda hasta ve yakınlarına gerekli eğitimleri vermeyi misyon edinmiştir.