Üst Ekstremite Lenfödem Rehabilitasyonu

ÖNSÖZ

Lenfödem, yüzeyel dokularda protein açısından zengin bir sıvı birikimidir ve dünya çapında çok yaygın ve ciddi bir durumdur. Tedavi edilmez ise hasta için önemli klinik ve patolojik sonuçlar gelişir.

Sekonder lenfödem sıklıkla cerrahi, yaralanma, skarlaşma, enfeksiyon ve radyasyon tedavisi gibi lenfatik sistemi etkileyen travmalardan kaynaklanır. Meme kanserinin  cerrahi tedavisinden sonra üst ekstremite lenfödemi  çok yaygındır. Lenfödem için başka bir sebep lenfatik sistemin malformasyonu ile gelişen primer lenfödemdir.

Kronik ekstremite lenfödeminde Kompleks Dekonjestif Terapi (CDT) en etkili tedavi yöntemidir. Primer lenfödem (konjenital) ve sekonder lenfödem (hasarlı lenfatik sisteme bağlı olarak) bu invazif olmayan, nazik ve oldukça etkili tedaviye oldukça iyi yanıt verir. Kompleks Dekonjestif Fizyoterapi  olarak da adlandırılır.

Kompleks Dekonjestif Terapinin Bileşenler; Manuel Lenf Drenajı (MLD), Kompresyon Terapisi, Egzersizler, Cilt Bakımı dır.

Türkiye Lenfödem Derneği İzmir Şubesinin Düzenlediği Üst Ekstremite Lenfödem Rehabilitasyonu-Kompleks Dekonjestif Terapi Kursunun Ana Çalışma Modülünün Kapsadığı Konularda  Hedefleri Şunlardır:

Her katılımcı, Lenfödem hastalığının nedenlerini klinik bulgularını tedavi yaklaşımını öğrenecektir. Kompleks Dekonjestif Terapi’nin dört bileşeninde eğitilecektir. CDT kullanarak lenfödem hastalarını güvenli ve etkili bir şekilde tedavi etmek için gerekli beceri ve bilgiyi kazanacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar şunları yapabilecek:

  1. Üst Ekstremite Lenfatik sistem anatomisi, fizyopatolojisini tanımlamak.
  2. Komplet Dekonjestif Tedavi bileşenlerinin tıbbi endikasyonları ve kontrendikasyonlarını, Manuel Lenf Drenajı (MLD) ve Kompresyon Tedavilerinin (Kompresyon Bandajları, Kompresyon Giysileri, Pnömotik Kompresyon Pompaları) uygulama stratejilerini öğrenmek.
  3. Lenfödemli hastayı Ölçme, Değerlendirme ve Takibini yapabilmek.
  4. Lenfödemli hastalada Cilt bakımı ve hijyenin önemini kavramak, Diyet yapma ve İlaç Kullanımına dikkat etmek.
  5. Üst Ekstremitede Lipödem ve Meme Kanseri İlişkili Lenfödemin ayırıcı tanısı ve Rehabilitasyonu hakkında bilgilenmek.
  6. Kompresyon Giysileri için Kişiye özel bası giysisi alçüsü almanın önemini kavramak
  7. Pratik Uygulamalar ile; Hastalar üzerinde MLD, çok tabakalı Bandajlama, Egzersizler gibi en etkili lenfödem tedavi protokollerini tanımlamak, öğrenmek.

Kurs Eğitim Seviyesi: Giriş / Orta Seviye

Öğretim Yöntemleri: Katıcımcılar grup olarak programlanan dersleri takip etmeli, uygulamalı olarak yapılan eğitimi izlemelidir.

Öğretim Materyalleri: Eğitmenlerin hazırladığı okuma materyali ve video dersleridir.

Prof. Dr. Lale CERRAHOĞLU

Türkiye Lenfödem Derneği İzmir Şb Başkanı

MCBÜ TIP FAK FTR AD ÖĞRETİM ÜYESİ
FİZİATRİST – ALGOLOG