28th World Congress of Lymphology

28. Dünya Lenfoloji Kongresinde ülkemizi 5 lecture ve 8 sunumla başarıyla temsil ettik.