Hedeflerimiz

  • Lenfödemin toplumda tanınması ve öneminin anlaşılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi özel ve basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
  • Lenfödemin hekimlerce daha kolay tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, lenfödem ve bununla ilgili konularda çalışan hekimler ve sağlık profesyonelleri arasında işbirliği kurulmasını sağlamak, bu amaçla broşür ve kitap gibi yayınlar hazırlamak, amaca yönelik eğitim – geliştirme amaçlı özel konferanslar, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, proje üretmek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve konu ile ilgili iç ve dış literatürü izlemek ve bilgi bankası kurmak
  • Lenfödem üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak
  • Lenfödemin tedavisi konusundaki gelişmeleri takip etmek, uygulamak ve sonuçlarını bildirmek
  • Lenfödem tanısı konmuş hastalara yardımcı olmak, bu amaçla bu hastalığın tıbbi, fiziksel ve psikolojik sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerde bulunmak, olanaklar elverdiğinde tıbbi tedavi ile beraber psikolojik danışma ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, lenfödem alanında çalışacak sağlık elemanlarının eğitim ve uygulama yapacağı ve gerektiğinde hastaların tedavi veya eğitim görecekleri merkezler kurup, yönetmek, gerekli personel ve araçları temin etmek, danışmanlık ve poliklinik hizmeti verecek iktisadi teşekküller ve üniteler kurarak ülke genelindeki bu konulardaki planlamalarda yer almak
  • Lenfödem tedavisi ile ilgili birimlerin niteliğinin geliştirilmesini desteklemek
  • Lenfödem konusunda çalışan uzman ve üyelerin uluslararası konferanslara, kurslara, seminerlere ve benzeri bilimsel toplantılara katılımını sağlamak, hükümetlerin de yardımcı olmaları için gerekli girişimlerde bulunmak.