Lenfödemin Tedavisi

Lenfödemin tedavi edilemez bir durum olduğuna ve bununla yaşamayı öğrenmek, kabullenmek gerektiğine ilişkin düşünceler, günümüzde başarıyla uygulanan etkili ve sonuç alınabilir tedaviler sayesinde değişmiştir.

Lenfödemin ilerlemesini önlemek ve hasta üzerindeki psikolojik etkisini en aza indirmek için erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle risk grubundaki hastalar lenfödem gelişme riski, korunma yöntemleri ve lenfödem tedavisi hakkında bilgilendirilmelidir. Lenfödem tedavisi birçok farklı yaklaşımı içerir. Lenfödem tedavi programları her hastanın farklı özelliklerini dikkate alarak düzenlenmelidir. Hastanın tıbbi özgeçmişi ve kanser durumu, lenfödemin derecesi, yaşam biçimi ve beklentileri dikkate alınmalıdır.

Lenfödem tedavisinin hedefleri nelerdir?

Hastayı lenfödem hakkında ve planlanan ev programı hakkında eğitmek
Daha fazla lenfödem oluşmasını engellemek, mevcut lenfödemin gerilemesi amacıyla lenfatik sistem akışını arttırmak
Deri bütünlüğünü koruma
Enfeksiyon oluşumunu engellemek, eğer var ise tedavi etmek
Eklem hareket kısıtlanmalarını önlemek
Uygun egzersiz programlarını oluşturmak
Lenfödemin yaratabileceği psikolojik stres açısından hastayı desteklemek
Hastanın aile ve/veya arkadaşlarını hastanın bakımı ve tedavisine dahil etmek, onlara bu konuda eğitim vermek

Lenfödemde altın standard tedavi komple veya kompleks dekonjestif tedavidir (KDT). İki fazlı olan bu tedavinin ilk fazı tedavi fazıdır, bu alanda eğitim almış sağlık profesyonelleri tarafından yapılır, ikinci fazı hasta ve hasta yakınları tarafından devam ettirilen idame fazıdır.

Faz I KDT – Faz II KDT
Titiz cilt bakımı – Titiz cilt bakımı
Manuel lenf drenajı – Manuel lenf drenajı
Çok tabakalı kısa gerim bandajlama sistemleri – Lenfödem bası giysileri
Bandajla lenfödem egzersizleri – Lenfödem bası giysileriyle egzersiz programı

Lenfödem tedavisi birçok farklı yaklaşımın bir arada uygulanması ile gerçekleştirilir.

Bu tedavi yaklaşımları aşağıda özetlenmiştir.
Cilt bakımı
Kilo kontrolü, obezite ile mücadele
Manuel lenfatik drenaj (MLD)
Lenfödem kompresyon bandajları; çok tabakalı bandajlama
Kompresyon giysileri
Komplet dekonjestif tedavi (KDT)
Kinezyobantlama
Hastanın kendisinin yaptığı masaj ve ev programı
Elevasyon
Pnömotik pompalar
Laser
Lenfödem egzersizleri
Güçlendirme egzersizleri
Aerobik egzersizler
Oral ilaçlar
Cerrahi tedaviler