Başkandan Mesaj

Değerli Lenfödem Derneği Üyeleri ve ziyaretçilerimiz,

Lenfödem hastalığı; tanı yöntemleri, tedavi ve teknolojide ilerlemeler sayesinde hem primer hem de cerrahilere veya diğer hastalıklara sekonder olarak gelişen formlarında oldukça sık rastlanan bir hastalık durumuna gelmiştir. Ancak bu konuda sağlık çalışanları ve toplumun bilgisi ve farkındalığı yeterli düzeyde değildir. Hastalar hangi merkezlere başvuracaklarını bilememekte veya bu hastalarla karşılaşan hekimler hangi uzmanlara yönlendireceklerine karar verememektedir. Lenfödemin erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir ve lenfödem konusunda uzman kişiler tarafından hastaların tedavi edilmesi gereklidir.

Anadolu Lenfödem Derneği farklı branşlardan hekim, fizyoterapist, hemşire, tekniker ve hastalar tarafından kurulan halkın yararına tamamen amatör ruhla çalışan, lenfödem farkındalığını arttırmayı, bu konuda multidisipliner ve interdisipliner bilimsel çalışmalar yapmayı, hastaların tanı ve tedavisine rehberlik edip, hasta umut ve beklentilerini karşılamayı amaçlayan bir dernektir. 2014 Temmuz sonunda kurulan derneğimize bu konuya ilgi duyan tüm sağlık profesyonellerini ve hastalar ile hasta yakınlarını davet ediyoruz. Bu derneği kurmadaki en önemli amacımız lenfödem konusunda sağlık profesyonelleri ve hastalar olarak güç birliği yapmak, maddi manevi dayanışma ile farkındalık ve eğitim ortamı sağlamak, lenfödem konusunda tanı ve tedavi imkanlarını geliştirerek bilimsel arenada ve hasta hizmetlerinde standardizasyon ve farklılık yaratmaktır.

Çok yeni kurulduğu için websitemizde eksiklikler veya görmeyi isteyeceğiniz konularda yetersizlikler olabilir. Derneğimizi ve websitemizi siz üyelerimiz ve ziyaretçilerimizin destekleriyle geliştireceğiz. Bu bağlamada öneri, katkı ve her türlü düşüncelerinize açığız. Bunun için hepinizin katılımına gereksinim duymaktayız. Dernek olarak her zaman kendini geliştiren, üyelerin görüş ve dileklerine başvuran bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz. Eleştirileriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli bir geri duyum olacaktır. İnşallah hep beraber öngördüğümüz hedeflere ulaşmak için işbirliğiyle çalışalım.

Yeni Derneğimizin meslek gruplarımız, hastalarımız ve ülkemiz için hayırlı, başarılı ve verimli olmasını diler, destek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla
Prof. Dr. Pınar Borman